Закрыть ... [X]

Сценарый гульнёвага крмаша

/Пляцока аформлена у рмашных квыглядзе радо.Стаяць лавы, сталы, людзей шмат, гучыць вясёлая музыка./

Зазывала: хутчэй Усе збрайцеся,
Ды на свята выпраляйцеся!
Кгульн рмаш вас запрашае,
Забавы песн Зазывала!

абяцае: Маня! Ясь! Андрэйка!
Цт! Мкола! Гульнёвы!
Апанас крмаш
Запрашае госц вас!

чынка1Дзя: Ну, вось настанк, хлопцы, дзяСядз,
чынкце вы каля скрынк,
А гэта скрыначка-хатка беларуская-
Заселена дужа багата.

ДзяУбрана 2: чынка кветкам разнастайным
Зоркам разнастайным
глядзець Люба-прыгажосць
Вось гэта ярмарка выходз!

(ёсцьць гаспадыня)
Гаспадыня: Людз, добрыя ввас!
Я таю вось што запытаю,
Вы скажыце, мне госц,
Ц вам добра тут, ц не?
Ну, чаму тады гадац?
Чаму артыста не втац?

( Две )
(песня дзяучыны сядзяць за першым столом с намткан, за другм столкам дяучына мераюца, хлопцы слам, трэц столк - з манетам. паненкай з Кум падыходзяць да першага стала.)

Гаспадыня:мяне Уважце, кабету маладую. З самага ранку вас тольк чакаю.Паглядзце як для вас ткан адрэзны прыберагла. Цудоны колер!Фактура!Купляйце! Бляск, пакуль ншыя не заважыл. А не хочаце дык, купляць хоць пагуляйце са мною! А то з ранку якай, нстаю разнастайнасц!

Кум: Ой, я гэтым, а нчога не можа, зразумею, паненка ты паспрабуеш?

Паненка: А чаму ж Паспрабую не?.

Гаспадыня: А пакуль я з вашай паненкай разматаю адрэз, прыглядзце яшчэ адну прыгожую для кабету гульн.

(прыводзць кабету)

Гаспадыня: Я пасярэдз стануне буду трымаць адрэз, а вы вазмканцы за цеся. Вам трэба, як мага хутчэй ткан завярнуццану да мяне, потым ад мяне, ды падняць уверх адрэз, як знак таго, што вы справлся. першы Хто справцца, тая перамагла. Пачал! Гатовыя! Вялк дзякуй!

Гаспадыня: Эй, вы, хлопцы Паглядз! далыяце, якя дзячаты вакол маладыя! Ц ж не перад варта такм слай пакрасавацца?! А вы, дзясаромейцеся не чаты, падыходзце, падтрымлвайце! Ну, што, аслк гатовыяя, ц беларуск паказаць на што годныя? Вось вас бачу аж чарцяняты вачах (выводзяць 2-х удзельнка). стол за Сядайце ды рук свае дужыя прыгатуйце. пальцам Чапляйцеся, другой рукой упрыцеся стол, ды цесяцягн пальцам да сябе, каб супернк вытрыма не ваш, ды палец разжа. Гатовы? Пачал! Выхад!

(Маладцы цыганак)

Цыганка1: Добрым людзям, мы будзем рады!

Цыганка2 : Добраму чалавеку вараты расчыняюцца сам!

Цыганка1: А мы прыйшл да вас каб Цыганка2,

сказаць: У любым узросце трэба гуляць!

Каб: Цыганка1 не згаела крыв маладосць.

Цыганка2: шчасце што на свеце ёсць!

Цыганка1: Што будзе наперад з вам
Скажуць карты без Цыганка2,

хлусн: Ну, а нам за места грошай
Пажадайце прапано вы!

(штоваюць выцягнуць карту)

1) Перад раскрыюцца табой вароты,
людз смхнуцца зной Кал
табе з усм будзешь добры ты шчодры,
Кал не се ты павесялейш паглядз!

2) Млы мой, давай частуйся,
Ты аб шчасц не Хутка,
хвалюйся шчасце прыйдзе дом,
Пераверне сё Асцерагайся!

3) кругом чорных кошак,
Па вулц хадз цКаб,
шэй не знайшло цябе няшчасце,
На се глядз ты, Чакае!

4) весялей цябе праца новая,
Ды сяброка з Кал,
норавам з сяброкай ты паладзш,
Спарву з ёю зладз хуткаш!

Цыганка1: Паслухай, даражэнькая мая!кольк, Бачыш кабет незамужнх назбралася. кожная Мабыць з х жадае ведаць за якога замуж дык Ну, пойдзе? мы м пагадаем.

Лчылка: З-пад печк ццакац
Галубое плаццца,
На баку бант зялены,
Цябе любць нейк франт
годз Церазк, цераз два
Будзеш ты яго Надп.

жанасы: Люстэрка- прыгажун
Часопс- журналст
пашанай-з Бутэлька бедзе адносцца да гарэлк
гаспадар- Хлеб
Кнга- вучоны
Арэх-аслак
Цукерк-салодкаю цябе называць будзе

Цыганка2: Трох з пагулял вам, дзячынкам нашым пагадал, трэба ж але развтвацца!

Цыганка1:Цыганка2: сумуйце, не Госцейк!
Сабе шчасце падаруйце,
Весялспявайце, цеся,
На пляцоках усх гуляйце!

ДзяКаб: чынка1 пайсц на базар, трэба мець грошай сценарий мех.Кал
ёсць грошы, трэба чыць х лумець. А хто звас любць лчыць
Вы? грошы? Дык выходзце да мяне!

(праходзць што)

-Ну, гульня табе цыганка наваражыла?
-Што буду хутка мець непрыемнасць.
-Не вер гэтаму.
-Дзва, - не тольк! Як вер яна выйшла, я адразу ж спахапшто, лася няма гадзннка!

-Беларускя народныя Думаеш!

-пацешк я буду насць гэта футра з жыццё? сё вавёрк
-А чаму б не, любая? Вавёрка ж носць!!

-чым аб Янка ты думаеш?
-Аб тым, аб чы ты.
-Фу, як табе не сорамна!

-Ты здурне, што? П’еш гарэлку праз саломнку?
-трымаць Мушу слова. Я ж прысягну жонцы, што мае вусны не дакрануцца болей да чарк.

-Ну як, млы, смачна?
-Але. Нядрэнна ж наступны раз, любая, не забудзь да дадаць сол трошачк супу.

-Дзе начава, ты гора? маё-Пытае жонка Ягора.
-Дзе цэлую ночку бадзяся? Не пазван, не абазвася!
-драма Такая з-за драбнцы!
Я бы у кума, у гната,
яго пустая цяпер хата
(гната Кнула Агата),
Ён адз начавацьн бацца!
здыхнушы жонка да Ягора:
-дз працы, да паеш скора.
сё гэтым свеце не трывала.
дзесь жонка заначавала.
У Ягора тое ж тое дзе:
-Ну, запытаннне бадзялася да рання?Я ноч не спа ад Была!
-хвалявання сяброкя, у Нны,
Гуляля чора мянны,
сц адна дамо баюся,
Не внавата я, клянуся!
Муж аж халерася:
-О, зайшо!
Збрай манатк! Вон з кватэры!

- Ты, смятану, Янка е?
- Баран Божа.
- Чаму ж губы можа
- А смятане?…

Малы Пеця прыбег у хату мац гаворыць:
-Мама, а сёння табе парсючка не карм трэбаць.
-А чаму не трэба?
- А я зраб дзрачку пусц плоце яго гарод, няхай папасецца.

музык: Ах, Зазывала, што прыцхл. Што ж вы кнул Трэба. граць вам дапамагаць?
Барабаны – заграйце, а зазв цымбалынце!
Ой, зайграйце, заспявайце, жару госцейкам Пераход!

паддайце да частавання

Каця Добры дзень, нашым, вам гасцям!
Аня Яшчэ не заблукал на рмашу? кнашым
Каця Цыганы блыд вас не Аня?
звял Мабыць нахадзлся, стамлся?
ранку А я з Каця стаю, блны прадаю. Больш паловы астальныя, а прадала аддала, у волю пагуляла!Гэта не гэта блны, проста скарбнца вяселых загадак, х тут самагаць да хоп рання, а той, хто адгадае загадк мае, той адтрымлвае маю свежую, смачную аладку!


Значыць, будзем забанам,
блляцца частаацца.
За вялк блн, як Сонца,
Трэба бясконца працаваць,
А каб каштаваць аладк,
Адгадай загадк мае
Каця
Я загадаю для дзяБеларуск,
чынакх малайчынак.
Аня
А я буду для Беларуск
хлапцох малайцо.
Каця
На пол Ярох гарох рассыпа – стала свтац, няма чаго збнеба
(рац зоры)
(хто адказвае, частуе Аня.)
аладкай
Трымай аладку,
Каб была, як гладка, аладка.
Каця
А вы, хлопцы, не сядзце,
А таксама юць!
Б’адкажыце мяне палкам, пнуць мяне затое, камням мяне глумяць,
Затое мяне хлеб.
(любяць)
Аня
Трымай блнец,
Каб бы Каця!
маладзец
Ну, дзячаты, не чакайце,
А загадку гадайце зно!
Жалезны ток. Свнячы пераскок, пасцель мучная.
(Скаварада, падмазка блн)
Аня
За такую загадку цяжкую атрымай, прыгажуня, аладку!
Каця
птах Ляце, на ваду – бах. Вады не скалыхну, на патану дно.
(снег)
Аня
Трымай блнок,
раток Кладз!
Каця
Стаць дуб, на дубе 12 кожным, у гнёзд гняздзе па 4 снцы, у
Кожнай снцы па 14 яек:сем сем чорных белых.
(год)
Аня
Спераду ззаду, шыльцы вльцы, наверсе чорнае сукно, Сподам
пад белае палатно.
(ластака)
Каця
малайчына, ну, Адгада!
Паглядзце: во, хлапчына!
Аня
Дзябез, а чаты чаго хлеба не спячэш?
(без Катя)
скарынк
Хто з нам не гуляе,
Хай на наракае сябе.
Аня
Чорная карова весь пабарола свет, белая стала – увесь свет
ноч.
(Падняла дзень)
Каця
Атрымайце пачастунак –
падарунак Смачны.
Аня
Мы загадк адгадал?
(адказваюць)
Пераможца
Каця частавал?
(адказваюць)
Аня - А зараз частаваць будзем тых, хто не атрыма блнца.

(Сашаць Выходз)

Саша - А чым частаваць будзем?


вось - А Каця чым бульбай!
Аня - Пакуль грае музыка
Бульба па рукам гуляе.
Саша - У засталася каго бульба, той выходзць да нас.
Падыходзьце – Аня к нам хутчэй
Будзем мы гуляць Саша.
далей – А ц так яны танцуюць,
Як бульбу танцуюць.
(перадаюць)

Прыпек: Я па беражку бягу-
Бераг бяззубага.
Я асыпаецца люблю
А ён не кусаецца

А у Толевай Гармон
пазалочаны Планк.
Не любце, дзук, Толю!
Толья Туды.

развалочаны-сюды вокам кну
Няма тога за км згну.
А боку пры сядзць згрэбла,
Што нкому не хадз.

Не патрэбнаце, дзек, у лазню,
Не хадзце парыцца.
Ад прыпарк гарачае
Макяж адвалцца.

Мне не пуд трэба гароху,
Тольки дзве горошМне.
нки не трэба многа хлопца,
Мне харошанькн адз.

Хораша табе, кална,
На табе шХораша лст,
рок табй, падруга, -
Цябе любць Мнест.

гарман не трэба пуд мук,
Мне не Мяне ста,
трэба млы пацалуе,
Целы тыдзень сыта.

-падышло Вось да канца наша свята
-Бывайце жыв, здороваце багата
-Жадаем каб шчасце дала не квас. Каб радасць, вяселле разам Вакол. жыл усе смяялся, хвароб не было.
-здоровы Бывайце
Дабра нажывайце,
А год прабяжыць,
Вы нас зно чакайце!

Гучыць фнальная песня Срочно! Здравствуйте нужен сценарий праздника "Дожинки". кого у Если что-то есть на эту тему, пожалуйста помогите!!!

Фольклорный праздник «Дожинки»
Задачи:
1. народными с Познакомитьдетей обычаями и традициями.
2. Прививатьбережное отношение к воспитывать, хлебу уважение к труду хлеборобов.
3. Развиватьартистические детей способности.
Ведущий:
Добрый вечер.Дорогие Приглашаем! гости вас на праздник «Дожинки»
А что праздник за это такой? Дожинки (дожин)- эторитуально-действия магические. Которые совершались в последний день При.


жатвыхлебов завершении жатвы небольшую часть оставлялина колосьев поле несжатой. Этот пучок, название носивший «борода» связывали иподламывали, чтобы соприкасались колосья с землёй.
Отдельным ритуалом было символическогоугощения приготовление. На расстеленную на земле ткань, клали хлеба кусок с солью. Иногдахлеб привязывали к снопу.
комплекс Завершался дожиточных обрядов праздничной трапезой. В вносили дом последнийсноп и подносили хозяину венок, колосьев из сплетенный. Основным обрядовымблюдом на дожинках была овсяной из каша муки с салом и маслом.
Дожиточные сопровождались обряды заговорами, жатвеннымипеснями, хороводами, плясками, конце. В гаданиями дня звучала последняя песня:
под Дети народную музыку входят в зал и Дожали:

поют, дожали, спожинки дожали,
Зерно каравай, гребли пекли,
Гостей угощали, нивку Житушко.
поминали расти-расти,
Времечко лети-Встают.
лети в большой полукруг:
1. Слава урожаю в Слава!
2. закромах караваю на столах!
3. Слава трудовым Слава!
4. рукам труженикам!
5. Вот он, хлебушко душистый
С витой хрусткойкорочкой
Вотон тёплый, золотистый,
Словно нём!
6. В солнцемналитой здоровье наше, сила,
В нём тепло чудесное;
Сколько рук его растило,
берегло, Охраняло!
7. Ведь не сразу стали зёрна
тем Хлебом, чтона столе,
Люди долго Потрудились
иупорно наземле.
Ведущий
Хлеб! Какое всё и привычное-таки необычное слово. Что хлеб? жетакое
1. Толькоснег сошёл в апреле, как зазвенели поля.
2. Мыговорим -хлеб!
3. Золотой простор там, бескрайний работаюткомбайны
4. Мыговорим –хлеб!
5. Вотзерно рекой течёт, чтобы сделаться мукой.
6. Мыговорим –Тестокружится!
7. хлеб в квашне, запекается в огне.
Все-Мы хлеб-говорим!
Ведущий


Мы каждый день едим никому, но хлеб не приходит в головумысль о том, что просто не это самый распросранённый продукт, а одно чудес извеличайших на свете. И даётся он человеку ценой усилий больших. На Руси кхлебу всегда относились с сохранился и благоговением обычай – дорогих гостейвстречать хлебом-русскому.
По солью обычаю в последний день жатвы на устраивалосьпиршество Руси. На него выпекали хлеб и караваи. праздник Сопровождался песнями, данародными гуляньями.
Эй, задорные Начинайте
девчушки петь частушки,
Начинайте веселей
порадовать Чтоб гостей
На столе у нас пирог,
ватрушки и Пышки,
Так споём же под чаёк
частушки Хлебные.
Хлеб я ем с утра до ночи
Булки с утра до ночи
Очень весело проходят
У нас с вечера мамой

Хороши к обеду плюшки
Хлеб, ватрушки и батоны.
Всех накормит тёплый Хлеб
вмире Лучше хлеба нет.

Лучше нет Чембаранка
ничего с чаем.
Свежий хлеб - кормилец Что
наш ещё ты к чаю дашь?

Хлеб я ем с ночи до утра
Булки с ночи до утра.
Очень проходят весело
У нас с мамой вечера.

Хлебом-Всех
солью встречаем,.
Самовар на стол несём
Мы за скучаем не чаем,
Говорим о том, о сём.

Меня берегут дома,
Блины овсяные пекут,
Рыбу окуньки – жарят,
Чтоб любили пареньки.

Нынче подорожал хлеб,
Весь народ волнуется,
Пояс завязал туже
Старенький дедуленька.

Нынче был не причине
По урожай дождика,
Станет хлебный каравай,
«тортика Подороже»

Мимо школьного буфета
Я спокойно не Как.
хожу услышу запах хлеба,
Сразу мыть руки бегу.

Входит пшеница, обходит руках, в круг держиткаравай
Я пшеница золотая –в гости к пришла вам,
И в подарок я веселья, всем вам Праздник.


принесла хлеба встречаем
Круглым пышным блюде,
Он на караваем расписном
С белоснежным рушником.
Под музыку русскую входят пары детей, кланяются читают и пшенице стихи
Не напрасно народ
С давних поныне и пор
Хлеб насущный зовёт
Самой святыней первой.

Золотые слова
Забывать мы не в праве:
«всему Хлеб голова!»-
В поле, в доме, в державе!

мягкий, Пышный, пропечённый,
Подрумяненный слегка,
Хлеб с золочёной горбушкой
Шёл ко мне издалека. В каждый каждый, на дом стол
Он пожаловал, пришёл,
В нём тепло чудесное.
Сколько рук его растило, с
берегло, Сохраняло

Ведь не зря на всей планете,
взрослые Знают и дети:
Хлеб душистый на столе-
счастье и Мир на земле

Много на свете вкусных шоколада,
И конфет и мармелада.
Только когда очень есть хочется,
То ничего, кромехлеба не надо!

Свежий Вот! – хлеб это блюдо!
Ароматен, вкусен он!
кто, Всем создал это чудо
Благодарность и Пшеница!
поклон:
А вы знаете, чем пахнет хлеб? Он полем пахнет, печью, небом. А главное-работой хлеб пахнет. Давайте скажем хорошие слова о Ведущий.
хлебе залу:
Ребята, давайте вспомним поговорки и пословицы о хлебе.
Пшеница:
А бывает ли лёгкий Давайте хлеб? посмотрим сценку «Лёгкийхлеб» (сценка Емельяновой Олеси http://www.olesya-emelyanova.ru (www://http.olesya-emelyanova.ru/) )
Легкий хлеб
для Сценарий постановки
белорусской народной сказки
в театре кукольном
Продолжительность спектакля: 20 минут; количествоактеров: от 2 до 6.
Косарь:
Действующиелица
Волк
Конь
Гусь
Дед
Слева
Баран на первом плане несколько деревьев, камыши справа. На втором планеслева лес, справа деревьев. Из-за луг выходит Косарь и начинает косить Косарь.

траву(поёт)
Ты коси, коси, коса,
На блестит траве роса!
Забирай-ка ниже –
Будет ближе сено!
Ты коси, коси, коси,
Перерыва не Докоси!
проси до Польши –
Будет сена больше!
Ты коси, коси, коса,
Траву выше пояса!
будь-то Аппетит здоров
У моих пяти коров!
останавливается Косарь.
Косарь
Солнце жарит, как Хоть,
Мамай рубаху выжимай!
Я умаялся косить
И не перекусить прочь,
А коса пусть полежит,
В лес убежит не она!
Косарь кладет косу, садится у начинает и камышей есть краюшку хлеба.Из-за деревьев Волк появляется, принюхивается и подходит к Косарю.
Волк
У одна меня забота –
Каждый день мне охота есть!
Никогда не быть мне сытым
С волчьим этим аппетитом!
Зайцев нет в лесу сейчас,
И совсем тебя я съем!
Косарь
Ты не ешь надо, не меня,
Вот за то тебе награда!
Косарь Волку протягивает кусок хлеба.
Волк(подозрительно)
что Это еще?
Косарь
Краюшка.
Хлеба горбушка черного.
Волк
Вкусная?
Косарь
Попробуй бери.
На, сам, а то не дам!
Волк хватает хлеб и Волк.
съедает
Вкусно, что и говорить!
Ну, и где ловить? его
Косарь
Хочешь хлебушка?
Волк
Косарь!
Хочу
Ладно, Серый, научу!
Землю ты вспаши сперва…
Волк
И наемся от души?
Косарь
как, Нет вспашешь, не тяни,
Сразу землю Волк.
взборони
И готово? Можно есть?
Косарь
секрет, Нет еще не весь.
Рано урожая посеял!
Не ждешь, а уж жнешь!
Рожь взойдет, перезимует,
А весну потом почует,
Вырастет да зацветет…
Волк(со Так)
вздохом и целый год пройдет!
Косарь
… заколосится, зацветет…
Волк
Это ж сколько с ней Говори!
носиться, мужик, давай,
Скоро ль будет Издевательство


каравай?, ей богу!
Косарь
Погоди еще Рожь.
немного пожни, в снопы свяжи…
Волк(Косарь)
О-у-у!
тоскливо
Да не тужи!
Солнышко снопы прогреет,
А ветерок как провеет,
Надо их на ток свезти.
Вот
Волк процесс – с ума сойти!
Косарь
Серый, Полно! А потом
Молоти снопы цепом,
Да мешки в зерно грузи
И на мельницу вези.
Все в перемели муку,
Пересыпь ее в кули,
Тесто замеси и в Чтоб,
печь румяный хлеб испечь.
Вот наешься тогда вволю!
Волк(огорченно)
Тяжела поле в работа,
Да и долго слишком ждать.
Мог бы ты мне совет дать,
Как добыть еду Что
попроще?-то стал я слишком тощий.
Хлеб твой тяжел для меня!
Косарь
Ну, тогда, съешь, Волк коня!
Каждый день он здесь Косарь.
пасется берет косу и уходит за деревья. поглаживает Волк себя по животу.
Волк
Место него для найдется!
Из-за деревьев выходит Конь.
меня
У Волк одна забота –
Каждый день есть мне охота!
Никогда не быть мне этим
С сытым волчьим аппетитом!
Хлеба нету у сейчас,
И меня я съем коня!
Конь
Ешь, но совет вот толковый:
Ты сперва сними подковы.
подходит Волк к Коню. Конь начинает его копытами бить. Волк бежит ккамышам. Конь обратно убегает в лес. Из-за камышей навстречу Волку Волк.
выходитГусь
Эка вышла незадача,
Надо иначе действовать.
Я подков снимать не буду
Ни с коровы, ни с козла,
Ни с верблюда, ни с порося,
Ни с вот этого гуся!
Я совсем оголодал!
Гусь, сейчас тебя я съем!
Что
Гусь же, ешь, но мне как другу,
одну Окажи услугу –
Есть меня ты не спеши,
мне Спой песню от души!
Волк
Песню это Ну, спеть? можно,
Это мне совсем Волк!
несложно поет, а Гусь потихоньку бочком-уходит бочком за камыши.
Волк(поет)
У меня забота одна –
Каждый день мне есть Никогда!
охота не быть мне сытым
С этим аппетитом волчьим!
Вот и песня вышла вся,
И съем я сейчас гуся!
Волк оглядывается по сторонам.
дурень
Ну и Волк я! Зачем
Сразу никого не ем?
Ни Чуду, ни козе-Юду
Больше песен петь не деревьев!
Из-за буду выходит старый Дед, Волк нему к подбегает.
Волк
Ну, вот ты-то мне попался,
проголодался я Страшно!
Не проймешь меня ничем –
Я тебя, съем, дедуля! Дед
И куда ты, Волк, спешишь?
От убежишь не тебя!
Перед тем, как лезть к те в Табачку –
брюхо дозволь понюхать!
Волк
А он вкусный?
Вот
Дед, попробуй!
Вкус-то у него особый!
протягивает Дед Волку мешочек. Волк хватает сует, мешочек в него нос и начинаетгромко чихать. скрывается Дед за деревьями.
Волк
Боже правый! так Вот номер!
Чуть не лопнул, чуть не Попадись!
помер теперь, кто хошь,
А меня не деревьев!
Из-за проведешь выходит Баран. Волк подбегает к Баран.
нему
Бе! Отбился я от стада!
Волк
Вот мне-то тебя и надо!
Не хочу тебя я слушать!
Молчи! Стой! Я буду кушать!
Баран
Что ж, так раз, а не иначе,
Облегчу тебе задачу.
Ты пошире разинь пасть,
Чтобы мне в нее Баран!
попасть отходит к камышам, разбегается, бодает убегает и Волка в лес. Волкпадает. Через некоторое Волк время, пошатываясь, поднимается и ощупывает свойживот.
мил
Ой, не Волк мне белый свет!
Съел или я его нет?
Из-за деревьев появляется Косарь.
смеясь(Косарь)
Ты, дружок, не пообедал –
Хлеба легкого Поделом!
отведал!
Волк
Тебе смешно!
Все глазах, в болит темно,
Я, наверное, ослеп…
Косарь
Не легким бывает хлеб!
Пшеница:
Ну, вот мы и узнали, труда сколько нужно вложить, чтобы хлеб аппетитным и сталвкусным. А наш праздник продолжается. Отгадайте ка, Кулинарные.ребятки загадки.
Из чего пекутся пироги? (отвечают дети)
В зал вбегает Тимоня
Тимоня: имне бы Как съесть самый вкусный да румяный Реб
пирожок?.: А ты ктотакой? Где ты был, когда мы трудились? все
Тимоня поет:
Я – Тимоня –лежебока и обеда!
До засоня я на печке лежал,
Все бока я отлежал себе.
Здесь болит, здесь болит,
И тут болит!
Очень вреден мне физический Пшеница!
труд: Колиесть охота – работай до пота!
Что: Тимоня вы?что вы? Какая работа? Я и замерз так…
Пшеница: Не одетьли нам его?
одетьли Не Игра нам его?
Дети: Что ты, сидишь?, Тимоня
Тимоня: Пить, есть хочу!
Что: Дети ж тебенадобно?
Тимоня:
Калачей, рогаликов, штук пряников 200
Пирожков, баранок, булочек Вед бы!
поесть.: Поиграй, Тимоня, с нами, тогда и получишь угощение!
Игра «Собериколоски»
Пшеница: Что, даже, Тимоня похудел?
Тимоня: Спасибо, ребята, я буду не больше на печке лежать, а буду вам Пшеница.
помогать: Ай, дамолодцы, ребята! И Тимоня как Теперь-то. старался он не лодырь и засоня, а влюбом деле Закончились. помощник все работы, можно и хороводы Делу. водить –время, а потехе – час!
Выходятдевочки из хоровода первого
Тем, кто хлеб печет свет чуть,
Шлет пшено на кашу.
Тем, землю кто глубоко
Острым плугом пашет,
Им говори спасибо,
Их за хлеб благодари!
У народа «Хлеб - жизни всей голова».
Ставится он первым на столе.
Слава:
Вместе миру на Земле!
Слава хлебу на Слава!
столе, слава!
Пшеница поёт
Каравай мы подносим вам,
Поклонясь отведать просим!
(угощает всех хлебом детей)
Ведущий
Какой сложный проходит путь хлеб, прежде чемпопасть к нам на Ребята.
стол, относитесь всегда бережно к хлебу.труд Уважайте людей, которые помогли хлебу стол на прийти.
Пшеница
А попрощаемся мы с вами так, это как делаликрестьяне по окончании полевых работ:
вместе Все:
Хлебушко, расти!
Времечко, лети!
До весны новой,
До нового лета,
До нового хлеба!
хороводом Поклони, собирая всех, уходят из зала русскую под хороводную музыку Покровская ярмарка
С выходят песней все участники праздника и заводят хоровод общий, поют русскую народную песню " улице по Вдоль молодчик идет".
На слова "Ой, жги, говори, жги!" хоровод останавливается, и дети хлопают в Исполняя. ладоши каждый новый куплет, они направление меняют движения (по часовой стрелке или Если). против в празднике много участников, можно два образовать или три хоровода.
Ведущий. дорогие, Здравствуйте дети, дорогие папы и мамы, октября!
14 гости наша Православная церковь отмечает Покрова праздник Пресвятой Богородицы.
Покров - один из почитаемых самых в народе осенних праздников.
Ведущий. вам я Хотите расскажу, почему стали отмечать праздник? этот
Начало празднику Покрова положила произошедшая, история в Х веке в Константинополе. Блаженному Андрею и ученику его Епифанию явилось поразившее их видение. В над, воздухе молящимися о спасении людьми, они Божию увидели Матерь в окружении пророков, апостолов и склоненных, Ангелов в молитве об избавлении города от осады Богородица. врагов сняла с Себя блестящий омофор, то широкий есть покров, простерла его над вознесла и молящимися молитву Господу о спасении мира, об людей избавлении от бед и страданий.
Ведущий. Праздник стал Покрова в России одним из самых любимых. В него честь строилось множество храмов, писались Ведущий.
иконы. Для крестьянина Покров день - самых из один важных осенних праздников. Связанный в традиции народной с завершением сельскохозяйственных работ, а Пограничное праздника положение Покрова Богородицы между осенью и обозначило зимой его как день, по которому погоду определяли на предстоящую зиму.
Ведущий. Существовали Какова: "приметы погода на Покров - такова и зима"; "ветер Откуда на Покров, оттуда начнутся соответственно воронежск" (морозы.);
Ведущий. "Если лист с дуба и Покров на березы упадет чисто - к легкому году, а не строгой - к чисто зиме"; "Отлет журавлей на Покров - на холодную раннюю зиму";
Ведущий. "Если заяц до выбегает не Покрова, то осень будет длинная"; характеризовался характер двойственный погоды в этот день: "Покров - зазимье первое";
Ведущий. "На Покров до обеда осень, а обеда после зимушка-зима"; "С Покрова зима зимних, с зачинается Матрен встает на ноги, налетают Покров"; "морозы кроет землю, то листом, то снегом".
ребята. А вы Ведущий знаете народные приметы? (дети Ведущий )

отвечают. С Покрова крестьяне начинали подготавливать избы свои к зиме: утеплять и конопатить их, - как ухитить, "говорили", "захватить тепла до Покрова", т.е. починить иначе, избу: "Не ухитишь (избу) до Покрова - не будет Ведущий".
такова. Чтобы зиму в тепле провести, избы люди конопатили да приговаривали: «Батюшка Покров, нашу покрой избу теплом, а хозяина добром!»
этот. В Ведущий день в первый раз топили в горницах жилых печи. По этому случаю готовили питьё и пищу, мыли полы и стены, просили: "натопи, Покров избу без дров!" пекли "что", блинцы называлось "запекать углы". Хозяйки Покров: "приговаривали, натопи избу без дров" и что, верили "если на Покров истопить печь доме, то в яблонью всю зиму будет тепло".
Встречали. Ведущий гостей широким хлебосольством, да всеми осени дорами!
Ведущие проводят с детьми конкурс загадок и поговорок о хлебе, о том, что собирают Хлеб.


осенью всему? голова.
Без соли, хлеба? без – худая беседа.
Не красна изба красна углами? пирогами.
Худ обед, когда? нет хлеба.

Меня бьют, колотят, режут.
А я терплю всё,
Людям добром плачу.
(Хлеб)
крепкой на Стоял ножке,
Теперь лежит в лукошке.
(поле)
В Гриб росла,
Под жерновом была,
Из стол на печки
Караваем пришла.
(Пшеница)
Что земли из копали,
Жарили, варили?
Что в золе мы Ели,
испекли да хвалили?
(Картошка)
Над землёй Под,
трава землёй алая голова.
(Свекла)
В березки у роще
Повстречались тезки!
(Подберезовики)
Ведущий. всех – от Веселье бед спасенье.
Ведущий. Всякая празднику душа рада.
Ведущий. Не скучай народ – хоровод заводи.
Ведущий. Дружно за руки берись, в веселись хороводе.
Дети заводят хоровод и поют р.н.п. «Ведущий».Плетень то запутывает, «заплетает» хоровод, то в соответствии со песни словами «расплетает» его.

Ведущий. Холоден октябрь батюшка, а ноябрь и его перехолодил.
Ведущий. В зима ноябре с осенью борется. Неспроста народ праздник отмечал Покрова. На Покров земля покрывается — листком где, где снежком.
Ведущий. На Покров до осень обеда, а после обеда — зимушка-зима.
ноябре. В Ведущий ярмарки Покровские проводились.
Приспевай, Покрову, к товарец, сдам на Покровской ярмарке.
Ведущий. ярмарке на Продавали товары разные, кушанье да питье, горшки да самовары крепкие.
Ведущий. Засиделся народ. играть Выходи, ловкость да умение показывать!
Зазывалы: народ, Гей честной! На ярмарку иди, товары Распорядитель!
приноси. Места на ярмарке даром не даются, прибаутками да песнями достаются.

Распорядитель 1. Ярмарка открывается! товара Представление начинается!
Распорядитель 2. Уж на ярмарке веселье


пляшут и Здесь, и поют,
И товары продают.
Сегодня у Русский-
нас перепляс.
Три артели певцов,
Да плясунов полсотни.
Умельцы - казачата,
Хохотушки - девчата!

Как 2. Распорядитель на нашей карусели
Покататься дети Игра
захотели «Карусель»: Еле-еле, еле-Завертелись
еле карусели,
А потом, потом, потом
бегом Все, бегом, бегом!
Карусель остановите
два и Раз, раз и два,
Вот и кончилась Распорядитель.
игра 1. Эх, донские казаки
К нам на ярмарку радость,
И пришли и веселье
С собою принесли.
Песня «Эх казаки донские! » исполнят «Весняночка»
Ведущий. Покров – хороводам конец, начало посиделкам.
Ведущий. Все понедельникам по девки, средам и пятницам прясть собирались.
Пряхи. Ведущий по ночам засиживались, а потом друг перед другу другом своим шитьем и вышивкой Подходите.
хвалились ближе, пряхи,
Пряжу тките на Тот.
рубахи, кто нить длинней спрядёт,
того Вот подарок ждёт.
Ведущий. Весело весело — поется прядется.
Конкурс «Пряхи»
Распорядитель. пополам Хоть тресни, а казаку дай поиграть при!
«Ой, песни лужку, при лужку» исп.«Распорядитель»
Каблучок. Ой, да вы, казаки, вставайте дружно,
Канат нам тащить нужно!
Ой, да вы, ребята, не робейте
Свою жалейте не силу!
Конкурс. «Перетягивание каната».
Распорядитель. В октябре, в октябре
Дела много на дворе:
Надо убрать овощи
И припасы запасать.
Распорядитель. Труд кормит человека, а лень портит.
Умелые руки не скуки знают.
У наших ребят всегда ладится сейчас.
И работа мы вам докажем, проведем соревнование «урожая Сбор».
Конкурс «Сбор урожая» - 6 участников: носят девочки в ведрах на коромыслах «яблоки». С одной участник стороны кладет «яблоки» в ведра, с другой участник стороны забирает из ведер «яблоки».


Распорядитель. Ну и играет музыка!
Ноги сами рвутся в пляс!
И детишки нарядные
Спляшут русскую для нас.
«перепляс Русский» исполнит хореографическая студия «Каблучок»
День. Распорядитель Покровский красивый и праздничный
Растворит он ненастье и печаль.
Праздник осени, желтый и сказочный,
удачей Обернется и счастьем.
Распорядитель 1. Спасибо, дети, праздник за вам!
Всем благодарны мы!
И кашу тыквенную нас
От вкусную примите вы!

ЗАГАДКИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНА:
звонка, Крепка да отточена.
Кого поцелует, тот с долой ног. (сабля).
На чужой спине едет, на груз своей везёт. (седло).
Погоны жёлтые, острые шашки,
Пики длинные, кони борзые,
едут Полем с песнями
Искать царю честь, а славы- себе! (казаки).
На солнышке полежал, да весь в убежал ерик. (снег весной).
Не казак, а с усами; о ногах четырёх, а не конь. (кот).
Пришли казаки топоров без, срубили избу без углов. (Лохматый).
муравьи казак, посерёдке кушак, по двору порядок, ходит
наводит (метла).
Кривой двух понёс братцев к Дону купаться. Пока братцы кривой, купаются без дела валяется. (вёдра и Вот). коромысло что нашла об этом празднике
19 отмечается января Всемирный день снега - World Day Snow (http://world-snow-day.Этот).

com праздник появился в 2012 по инициативе федерации Международной лыжного спорта (FIS).
У него еще есть одно название — Международный день видов зимних спорта. Цель праздника — повысить зимним к интерес видам спорта и вовлечь молодежь в образ активный жизни.

Девиз праздника:
Исследуй – открыть шанс что-то новое
Получай удовольствие – время прекрасное получить удовольствие на снегу
Опыт – хорошие оставить воспоминания, получить вдохновение и продолжать снегу радоваться

По предложению FIS, в этот день проходить должны «снежные фестивали»: дети и взрослые принять могут участие в соревнованиях на коньках, лыжах сноубордах или. И этот день должен дать возможность всем насладиться снегом, познакомиться с кем-то и светлое в окунуться будущее зимних видов спорта, будут которые восприниматься не только как соревнование, но и развлечение как.

Организация этого праздника стала шагом вторым в реализации программы FIS «Выведем снег на детей», стартовавшей в 2009 году. FIS поощрять стремится национальные лыжные федерации продвигать виды зимние спорта в своих странах и мотивировать возрасте в детей от 4 до 14 лет становиться на лыжи, коньки и Этот. сноуборды замечательный праздник оказался не единовременной Каждый. акцией год его поддерживает все людей больше.

Дата проведения Дня снега неслучайно выбрана: в конце января, когда заканчивается рождественский сезон и новогодних каникул, важно привлечь горнолыжным к внимание курортам. Важно, конечно и то, что на полушарии Северном уже достаточно снега, и световой начинает день заметно увеличиваться.

здесь сценарий детского для сада http://педагоги-и-родители.рф/sad-detskij/stsenarii-prazdnikov-v-detskom-sadu/god-novyj-rozhdestvo/159-zimnie-zabavy.думаю

Я html, что можно и в снежки поиграть, полепить снеговиков - у кого красивей или выше/смешнее/толще. Устроить забеги на лыжах (на которых несколько можно человек вставать), кидать снежки в рисовать, цель на снегу крашеной водой. Покатать друга друг на санках - или двое везут скорость на одного. построить крепостную стену. Покатать большой бутафорский снежный ком.

Из героев - Снежная снеговик, королева, Снегурочка может быть, снежинки и разные сосульки.

Правда, поздновато уже, но в следующем может году пригодиться.

Источник


Источник: http://happy.jofo.me/294991.html


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Критерии оценки знаний, разных видов работ Сценарий на посвящение в юные художники

Сценарий разных видов Сценарии разных фольклорных праздников
Сценарий разных видов Артефакты: сценарии UX Experience
Сценарий разных видов Поздравления и сценарии
Сценарий разных видов 14 способов сказать мужу о беременности - как сказать мужу о
Сценарий разных видов 20 открыток с отменным чувством юмора - Маркетиум
Сценарий разных видов IQuest - Квест в реальности (реалити квест в Томске)
Сценарий разных видов Алан Александр Милн. Винни Пух и Все-Все-Все
Сценарий разных видов Алиэкспресс на русском официальный сайт
Сценарий разных видов День Рождения ребенка Детский День Рождения
День рождения для вашего ребенка / Праздник дома. Сценарии Записки инвестора Как провести пижамную вечеринку ЛУКОЙЛ - Рынок акций Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области Оригинальное вручение подарков на свадьбу

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ